sheltieinfo header2

SRA Wiesental (CfBrH), 29.04.2012
Richter: Hugh Jones, GB ~ Meldezahl: 33, anwesend: 28 Shelties

JKR(1): Sg1) Quastel-Black vom Blankenhorn

OKR(5): V1) CACs Lad Logan von Berwangen
V2) RCAC Sweet'n Special Back in Black
V3) Comedy's Obiwan-Kenobi
V4) Owl Town's Dschinn

Baby KH(2): Vv1) Zenaida Black of Silver-Shadow - kein Foto
VKH(3): 1) CAC-Vs, BV Ayurveda Gillian McGrey
2) RCAC-Vs Ayurveda Harmony Hanna

EKH(1): 1) Ch. Kreuzelberg's Nocturne

JKH(8): V1) CAC-Js Xelestin of Silver-Shadow
V2) RCAC-Js Kreuzelberg's Prelude
V3) Candy von Shannon Schiwa
V4) Queen-Lara Black vom Blankenhorn
V) Ayurveda Treesa A Tribute to Hannah
V) Black Beauty Maya vom Klingenteich
V) Ebony vom Goldbachmoor
V) Ribanna Dark Gold vom Blankenhorn

ZwKH(5): V1) CACs, BoB Maybe Mabel von Berwangen
V2) RCACs Nice Dream Neela von Berwangen
V3) Miss Ellie von der Saarhöhe
V4) Happi Nele Blue vom Ailberg
V) Snowflake Shakira blue of Burning Mountain - kein Foto

OKH(7): V1) CACs Magic Moments in Blue of Silver-Shadow
V2) RCACs Kirby of Silver-Shadow
V3) Utje Night vom Reiterwappen
V4) Comedy's Keira O'Sheen
V) Naomi Black vom Blankenhorn
Sg) Queeny vom Waldenserstein

Hier könnte Ihre Anzeige zu sehen sein.